YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.19 trang 71 SBT Hình học 11

Giải bài 2.19 tr 71 SBT Hình học 11

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD, đáy lớn là AD và AD = 2BC. Gọi O là giao điểm của AC và BD, G là trọng tâm của tam giác SCD.

a) Chứng minh rằng OG // (SBC)

b) Cho M là trung điểm của SD. Chứng minh rằng CM // (SAB).

c) Giả sử điểm I nằm trong đoạn SC sao cho \(SC = \frac{3}{2}SI\). Chứng minh rằng SA // (BID).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

a) Gọi H là trung điểm của SC

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
\frac{{DG}}{{DH}} = \frac{2}{3}\,\,\left( 1 \right)\\
BC\parallel AD \Rightarrow \frac{{OD}}{{OB}} = \frac{{OA}}{{OC}} = \frac{{AD}}{{BC}} = 2\\
 \Rightarrow OD = 2OB \Rightarrow \frac{{OD}}{{BD}} = \frac{2}{3}\,\,\left( 2 \right)
\end{array}\)

Từ (1) và (2) suy ra \(\frac{{DG}}{{DH}} = \frac{{OD}}{{BD}} \Rightarrow OG\parallel BH\)

\(BH \subset \left( {SBC} \right) \Rightarrow OG\parallel \left( {SBC} \right)\)

b) Gọi M’ là trung điểm của SA ⇒ MM′ // AD và \(MM′ = \frac{{AD}}{2}\). Mặt khác vì BC // AD và \(BC=\frac{{AD}}{2}\) nên BC // MM′ và BC = MM′.

Do đó tứ giác BCMM’ là hình bình hành ⇒ CM // BM′ mà BM′ ⊂ (SAB) ⇒ CM // (SAB)

c) Ta có: \(\frac{{OC}}{{OA}} = \frac{1}{2}\) nên \(\frac{{OC}}{{CA}} = \frac{1}{3}\)

Mặt khác vì \(SC = \frac{3}{2}SI\) nên \(\frac{{CI}}{{CS}} = \frac{1}{3}\)

\(\frac{{OC}}{{CA}} = \frac{{CI}}{{CS}} \Rightarrow OI\parallel SA\)

OI ⊂ (BID) ⇒ SA // (BID)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.19 trang 71 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF