ADMICRO
VIDEO

Bài tập 28 trang 60 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 28 trang 60 SGK Hình học 11 NC

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng đi qua trung điểm M của cạnh AB, song song với BD và SA

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi (β) là mặt phẳng qua M và song song với BD, SA.

BD // (β) nên (β) cắt mp(ABCD) theo giao tuyến MN // BD (N ∈ AD).

SA // (β) nên (β) cắt mp(SAB) theo giao tuyến MP // SA (P ∈ SB).

(β) cắt mp(SAD) theo giao tuyến NQ // SA (Q ∈ SD ).

Gọi {I} = MN ∩ AC.

(β) cắt mp(SAC) theo giao tuyến IK // SA (K ∈ SC)

Thiết diện cần tìm là ngũ giác MNQKP.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 60 SGK Hình học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON