nguyen thi huong huong's Profile

nguyen thi huong huong

nguyen thi huong huong

25/07/2001

Số câu hỏi 6
Số câu trả lời 3
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (18)

 • nguyen thi huong huong đã đặt câu hỏi: bài toán nhiệt nhôm Cách đây 4 tháng

  1. có m gam hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3 nung X ( ko có không khí) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y , chia Y làm 2 phần bằng nhau 
  Phần 1 hòa tan trong V lít dd NaOH 2M vừa đủ thấy có 3.36 lít H2 (đktc)
  Phần 2 hòa tan hết vào dd HCl thu được dd Z và thoát ra 4.48 lít H2
  a, tính m và V
  b, cho naoh dư vào Z sục khí O2 liên tục đến khi kết tủa không thay đổi thu được m2 gam kết tủa. tính m2
  2. có 40,1 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Al. Nung X ( không có kk) đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau
  Phần 1 hòa tan trong dd NaOH dư thì thấy có khí H2 bay ra
  Phần 2 hòa tan hết trong dd HCl thu được dd Z và thoát ra 4.48 lít H2( đktc)
  Tính % khối lượng mỗi chất trong X

 • nguyen thi huong huong đã đặt câu hỏi: hoán vị gen Cách đây 7 tháng

   Đem lai gia cây hoa kép, màđỏ vi  cây hoa đơn , màu vàng thu được F1 toàn cây hoa kép , màđỏ . Cho F1 t th phn ,đời F2 xut hin 10000 cây ,gm 4 kiu hình trong đó có 1600 cây hoa đơn ,màđỏ

   a, Bin lun v quy lut di truyn chi phi phép lai

   b, Sơ đồ lai t p ->  F2

   c, Cho F1 giao phi vi cây (X) thu được F2 có 1000 cây trong đó 400 cây hoa kép,màđỏ : 350 hoa kép , màu vàng : 100 hoa đơn màđỏ : 150 hoa đơn màu vàng

  Xáđịnh kiu gen ca (X) và viết sơ đồ lai.               

 • nguyen thi huong huong đã đặt câu hỏi: hoán vị gen Cách đây 7 tháng

  cho lai 2 thứ đậu thuần chủng là cây hạt đen , nhăn và cây hạt trắng , trơn thu được F1. Cho F1 giao phấn với nhau ở F2 thu được: 541 cây hạt đen, trơn

                 210 cây hạt đen, nhăn

                 209 cây hạt trắng, trơn 

                 40 cây hạt trắng, nhăn 

  Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2

 • nguyen thi huong huong đã trả lời trong câu hỏi: giải chi tiết giúp mk Cách đây 8 tháng

  sao mol của Fe2(SO4)3 lại bằng (0.75- mol SO2)/3 vậy bạn

 • nguyen thi huong huong đã đặt câu hỏi: giải chi tiết giúp mk Cách đây 8 tháng

  hòa tan 19.2 g hỗn hợp X gồm FeO Fe Fe2O3 Fe3O4 trong 50 ml dd H2SO4 18M đặc nóng dư thu được dd Y và V l khí S02 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất, cho 450 ml dd NaOH 2M vào dd Y thu được 21.4 g kết tủa. Giá trị của V là: A. 4.48 lit B. 3,36 lít C. 5.06 lít D. 6,72 lít