AMBIENT

Bài 22 trang 11 sách bài tập Toán 10

bởi Lê Viết Khánh 22/09/2018
Bài 22 (SBT trang 11)

Cho hai tập hợp :

             \(A=\) {\(3k+1\) | \(k\in Z\)}

             \(B=\) {\(6m+4\)\(m\in Z\)}

Chứng tỏ rằng \(B\subset A\)?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ta có: x = 3k+1 , k Є Z => x ∈ A

  Gọi x' = 6m + 4 Є Z , ∀ x ∈ B
  Ta có:
  x' = 6m + 4 = 6m + 3 + 1 = 3(2m + 1) + 1
  Do (2m + 1) ∈ Z nên đặt (2m + 1) = k' ∈ Z với k' là số lẻ
  \(\Rightarrow\)x' = 3k' + 1 ∈ Z
  \(\Rightarrow\)x' \(\in\) A
  \(\Rightarrow\)B \(\in\) A

  bởi Bảo Hiếu Nguyễn 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>