Bài 21 trang 11 sách bài tập Toán 10

bởi bach hao 22/09/2018
Bài 21 (SBT trang 11)

1. Tìm tất cả các tập hợp con của các tập hợp sau :

a) \(A=\left\{a\right\}\)

b) \(B=\left\{a,b\right\}\)

c) \(\varnothing\)

2. Tập hợp A có bao nhiêu tập hợp con, nếu 

a) A có 1 phần tử ?

b) A có 2 phần tử ?

c) A có 3 phần tử ?

Câu trả lời (1)

 • 1. a) Tập hợp con của A: {a} và \(\varnothing\)

  b) Tập hợp con của B: {a}; {b}; {a;b} và \(\varnothing\)

  c) Tập hợp con: \(\varnothing\)

  2. a) A có 1 phần tử thì A sẽ có: 21=2 (tập hợp con)

  b) A có 2 phần tử thì A sẽ có: 22=4 (tập hợp con)

  c) A có 3 phần tử thì A sẽ có: 23=8 (tập hợp con)

  *Cách tính số tập hợp con: Nếu tập hợp A có n phần tử thì A sẽ có 2n tập hợp con.

  bởi Vitamin Vitamin 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan