AMBIENT

Viết tập hợp con của A= {a;b;c}

bởi Lê Nhật Minh 22/09/2018

Cho A= {a;b;c}

Viết tập hợp con của A sao cho mỗi tập hợp có

a) Một phần tử

b) Hai phần tử

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a)

  \(B=\left\{a\right\}\), \(C=\left\{b\right\}\), \(D=\left\{c\right\}\)

  \(B\subset A\), \(C\subset A\), \(D\subset A\)

  b)

  \(E=\left\{a,b\right\}\), \(F=\left\{b,c\right\}\), \(G=\left\{c,a\right\}\)

  \(E\subset A\), \(F\subset A\), \(G\subset A\)

  bởi Cao Nguyễn Lệ Trang 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>