YOMEDIA

Bài tập 2 trang 15 SGK Đại số 10

Giải bài 2 tr 15 sách GK Toán ĐS lớp 10

Vẽ lại và gạch chéo các tập hợp \(A \cap B, A \cup B, AB\) (h.9) trong các trường hợp sau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a:

Câu b:

 

Câu c:

Câu c bài tập 2 trang 15 SGK Đại số 10

Trường hợp này \(A \subset B\) nên \(A\backslash B = \emptyset ,\) không biểu hiện bằng “gạch chéo” được.

Câu d:

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 15 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Trần Linh
  Cho tập hợp X ={1,2,3,4} . Câu nào sau đây đúng ? A) số tập con của X là 16B) số tập con của X gồm có 2 phần tử là 8C) số tập con của X chứa số 1 là 6D) số tập con của X gồm vó 3 phần tử là 2
  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Minh Hùng Trịnh

  Trong một nhóm học sinh có 100 học sinh, có 29 học sinh giỏi toán, 30 học sinh giỏi anh, 42 học sinh giỏi văn. Trong có có 8 người vừa giỏi văn vừa giỏi anh, 10 người vừa giỏi toán vừa giỏi văn, 5 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn, 3 người giỏi cả 3 môn. Hỏi có bao nhiêu người chỉ giỏi toán 

  Theo dõi (0) 16 Trả lời
 • Trần Uyên

  Tính và biểu diễn trên trục số các tập hợp sau:

  a) (-∞;3) ∪ (2; +∞))

  b) R\((0;5) ∩ (3;4)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Phan Trung Hiếu

  Chiều hôm nay mình mới làm bài kiểm tra 1 tiết Toán xong, và cả lớp mình chỉ cãi nhau về bài toán này, nên mình muốn up lên đây để mong các bạn hoặc các thầy cô giải đáp bài toán này.

  Câu hỏi: Cho hai tập A = [m;m+2] và B = [0;2]. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên m để A giao B khác 0 ?

  A: Vô số

  B: 3

  C: 5

  D: 1

  Theo dõi (1) 3 Trả lời

 

YOMEDIA