ADMICRO
UREKA

Bài tập 1.30 trang 14 SBT Toán 10

Giải bài 1.30 tr 14 SBT Toán 10

Cho ba tập hợp A, B, C biết A ⊂ B ⊂ C. Mệnh đề nào là đúng trong các mệnh đề sau?

A. A ⊂ B∩C         

B. B ⊂ A∩C

C. C ⊂ A∪B       

D. B∖A ⊂ C∖B

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án A đúng vì:

\(A \subset B \subset C \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
A \subset B\\
A \subset C
\end{array} \right. \Rightarrow A \subset B \cap C\)

Đáp án B sai vì \(A \subset C \Rightarrow A \cap C = A \subset B \)

\(\Rightarrow B \subset A \cap C\) sai.

Đáp án C sai vì

\(C \subset A \cup B \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
C \subset A\\
C \subset B
\end{array} \right.\) (vô lý)

Đáp án D sai vì \(x \in B\backslash A \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \in B\\
x \notin A
\end{array} \right. \Rightarrow x \notin C\backslash B\)

Đáp án đúng: A

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.30 trang 14 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF