ADMICRO
UREKA

Bài tập 1.24 trang 14 SBT Toán 10

Giải bài 1.24 tr 14 SBT Toán 10

Liệt kê các phần tử của tập hợp A các ước số tự nhiên của 18 và của tập hợp các ước số tự nhiên của 30. Xác định các tập hợp A ∩ B, A ∪ B, A \ B, B \ A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

A = {1, 2, 3, 6, 9, 18}

B = {1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30}

A ∩ B = {1, 2, 3, 6}

A ∪ B = {1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30}

A \ B = {9, 18}

B \ A = {5, 10, 15, 30}

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.24 trang 14 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF