YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 15 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 15 sách GK Toán ĐS lớp 10

Trong 45 học sinh của lớp 10A có 15 bạn được xếp loại học lực giỏi, 20 bạn được xếp loại hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 bạn vừa học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi

a) Lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng bạn đó phải có học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt ?

b) Lớp 10A có bao nhiêu bạn chưa được xếp loại học lực giỏi và chưa có hạnh kiểm tốt ?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

Vì có 10 bạn vừa có học lực giỏi vừa được xếp loại hạnh kiểm tốt nên số bạn hoặc có học lực giỏi, hoặc được xếp loại hạnh kiểm tốt là: 

15 + 20 - 10 = 25.

Câu b:

Số bạn học lực chưa giỏi và chưa được xếp loại hành kiểm tốt là:

45 - 25 = 20 người

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 15 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON