YOMEDIA

Hỏi đáp về Các phép toán tập hợp

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Toán 10 Chương 1 Bài 3 Các phép toán tập hợp, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (48 câu):

 • Hồ T. Nhân Cách đây 2 tháng

  cho hai tập A =(m-1;4] và B=(-2;2m+2] với m là số thực . Xác định m để A giao B # rỗng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Hà Hữu Hậu Cách đây 2 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Bảo An Cách đây 5 tháng

  A = { x ∈ R | x2 - 4x + 3 = 0}

  B = { x ∈ R | x2 - 3x + 2 = 0}

  Tìm A ∪ B ; A ∩ B ; A \ B ; B \ A

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Bảo An Cách đây 5 tháng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Trung Hiếu Cách đây 7 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thưởng Hoàng Cách đây 8 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thư Cách đây 10 tháng
  Cho A=(-2;10) và B=(m:m 2) Tìm m để A giao B khác tập rỗng

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (1)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Linh Le Cách đây 11 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (2)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khánh Bàn Cách đây 12 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (1)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thuỳ Trang Cách đây 1 năm

  cho hs y= f(x) = x^2 -2(m+1)x+1 -m
  có bnhiu giá trị nguyên của tham số m để hs y = | f(x) | đb trên khoảng (-1,1)

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Linh Cách đây 1 năm
  Cho tập hợp X ={1,2,3,4} . Câu nào sau đây đúng ? A) số tập con của X là 16B) số tập con của X gồm có 2 phần tử là 8C) số tập con của X chứa số 1 là 6D) số tập con của X gồm vó 3 phần tử là 2

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Hùng Trịnh Cách đây 1 năm

  Trong một nhóm học sinh có 100 học sinh, có 29 học sinh giỏi toán, 30 học sinh giỏi anh, 42 học sinh giỏi văn. Trong có có 8 người vừa giỏi văn vừa giỏi anh, 10 người vừa giỏi toán vừa giỏi văn, 5 người vừa giỏi anh vừa giỏi văn, 3 người giỏi cả 3 môn. Hỏi có bao nhiêu người chỉ giỏi toán 

  01/01/1970 |    16 Trả lời

  Theo dõi (0)
  16
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Uyên Cách đây 2 năm

  Tính và biểu diễn trên trục số các tập hợp sau:

  a) (-∞;3) ∪ (2; +∞))

  b) R\((0;5) ∩ (3;4)

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Trung Hiếu Cách đây 2 năm

  Chiều hôm nay mình mới làm bài kiểm tra 1 tiết Toán xong, và cả lớp mình chỉ cãi nhau về bài toán này, nên mình muốn up lên đây để mong các bạn hoặc các thầy cô giải đáp bài toán này.

  Câu hỏi: Cho hai tập A = [m;m+2] và B = [0;2]. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên m để A giao B khác 0 ?

  A: Vô số

  B: 3

  C: 5

  D: 1

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (1)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trịnh Lan Trinh Cách đây 2 năm

  Cho 2 tập hợp A và B . Hiệu đỗi ứng của A và B biết kí hiệu là A ∆ B, là tập hợp các phần tử thuộc A hoặc thuộc B nhưng ko thuộc cả A và B
  a) c/m nếu A ∆ B =A thì B rỗng
  b) c/m nếu A ∆ C=B ∆ C thì A=B

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu phương Cách đây 2 năm

  A=[1;7] ;B= Z tim A giao B ; A hop B

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hương Lan Cách đây 2 năm

  tìm \(A\cap B\) ; \(A\cup B\) trong trường hợp sau:
  \(A=(-1;+\infty)\) và B = (1;2)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Duy Quang Cách đây 2 năm

  Tìm \(A\cap B,A\cup B,A\backslash B,B\backslash A\) ,biết:

  a) \(A=\left(3;+\infty\right),B=\left[0;4\right]\)

  b) \(A=(-\infty;4],B=\left(2;+\infty\right)\)

  c) \(A=\left[0;4\right],b=(-\infty;2]\)

  Giải chi tiết giúp mình nha

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen bao anh Cách đây 2 năm

  Cho A = { 1;2;3;5;7}
  B = { 2;4;6;8}
  C={1;3;4;6}

  viết tập hợp \(A\cap B\\ A\cap C\\ B\cap C\)

  Mấy bạn giúp mình nha!! Mình đang cần gấp làm ơn

  Mình sẽ tick cho bạn nào làm đúng càng nhanh càng tốt nha

  HELP ME!! HELP ME!!khocroi

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thiện Cách đây 2 năm

  T​ìm A\(\cap\)B; A\(\cup\)B; A\B; B\A biết: a) A=[2;6] và B =[3;5]. b) A= {x​ \(\in\)Q\(|\)1\(\le\)x\(\le\) 4} và B={3;4;5}

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 2 năm

  hãy tập hợp số dưới 10 là A

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lệ Diễm Cách đây 2 năm

  cho tập hợp A =\(\left\{x\in R|\left(x-x^2\right)\left(2x^2-3x-2\right)=0\right\}\)và B \(=\left\{x\in R|\left(x^4-5x^2+4\right)=0\right\}\).Tìm các tập hợp A\(\cap\)B ;A\(\cap\)B .

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Thanh Cách đây 2 năm

  Xác định các tập C giao D

  C=(-5;0) hợp (3;5),D=(-1;2) hợp (4;6)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa Lan Cách đây 2 năm

  Giúp mình mấy câu này với đang cần gấp

  Cho tập hợp A = \(\left[m;m+2\right]\) , B= \(\left[-1;2\right]\) . Điều kiện của m để A⊂B là gì ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thủy tiên Cách đây 2 năm

  TÌM TẤT CẢ TẬP HỢP X SAO CHO :

  a) { 1; 2 } \(\cup\) X = { 1; 2; 3; 4 }

  b) X ⊂ { 1; 2; 3; 4 } , X ⊂ { 0; 2; 4; 6; 8 }

  Mấy bạn giúp mình với nha, cảm ơn nhiều ạ!!

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1