ADMICRO
UREKA

Bài tập 1.27 trang 14 SBT Toán 10

Giải bài 1.27 tr 14 SBT Đại số 10

Cho hai tập hợp A, B biết A ⊂ B. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. A∪B = A       

B. A∩B = B

C. A∖B = ∅         

D. B∖A = A

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

A ⊂ B ⇔ ∀x(x ∈ A ⇒ x ∈ B)

Đáp án A sai vì A ∪ B = A ⇔ {x|x ∈ A hoặc x ∈ B} = {x|x ∈ A}. Suy ra B ⊂ A (không thỏa mãn đề bài)

Đáp án B sai vì A∩B = B ⇔ {x|x ∈ A và x ∈ B} = {x|x ∈ B}. Suy ra B ⊂ A (không thỏa mãn đề bài)

Đáp án C đúng vì A∖B = ∅ ⇔ {x|x ∈ A và x ∉ B} = ∅. Suy ra nếu x ∈ A thì x ∈ B. Vậy A ⊂ B (thỏa mãn đề bài)

Đáp án D sai vì B∖A = A ⇔ {x|x ∈ B và x ∉ A} = {x|x ∈ A} (vô lý)

Đáp án đúng: C

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.27 trang 14 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF