ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.27 trang 14 SBT Toán 10

Giải bài 1.27 tr 14 SBT Đại số 10

Cho hai tập hợp A, B biết A ⊂ B. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. A∪B = A       

B. A∩B = B

C. A∖B = ∅         

D. B∖A = A

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

A ⊂ B ⇔ ∀x(x ∈ A ⇒ x ∈ B)

Đáp án A sai vì A ∪ B = A ⇔ {x|x ∈ A hoặc x ∈ B} = {x|x ∈ A}. Suy ra B ⊂ A (không thỏa mãn đề bài)

Đáp án B sai vì A∩B = B ⇔ {x|x ∈ A và x ∈ B} = {x|x ∈ B}. Suy ra B ⊂ A (không thỏa mãn đề bài)

Đáp án C đúng vì A∖B = ∅ ⇔ {x|x ∈ A và x ∉ B} = ∅. Suy ra nếu x ∈ A thì x ∈ B. Vậy A ⊂ B (thỏa mãn đề bài)

Đáp án D sai vì B∖A = A ⇔ {x|x ∈ B và x ∉ A} = {x|x ∈ A} (vô lý)

Đáp án đúng: C

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.27 trang 14 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Sơn Ca

  Bài 39 (SBT trang 18)

  Cho A, B là hai tập hợp, \(x\in A\) và \(x\notin B\). Xét xem trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

  a) \(x\in A\cap B\)

  b) \(x\in A\cup B\)

  c) \(x\in A\)\(B\)

  d) \(x\in B\)\(A\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Chí Thiện
  Bài 26 (SBT trang 14)

  Cho tập hợp A. Có thể nói gì về tập hợp B, nếu :

  a) \(A\cap B=B\)

  b) \(A\cap B=A\)

  c) \(A\cup B=A\)

  d) \(A\cup B=B\)

  e) \(A\)\\(B=\varnothing\)

  g) \(A\)\\(B=A\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku
  Bài 25 (SBT trang 14)

  Cho A là một tập hợp tùy ý. Hãy xác định các tập hợp sau :

  a) \(A\cap A\)

  b) \(A\cup A\)

  c) \(A\)\\(A\)

  d) \(A\cap\varnothing\)

  e) \(A\cup\varnothing\)

  g) \(A\)\\(\varnothing\)

  h) \(\varnothing\)\ A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien
  Bài 24 (SBT trang 14)

  Kí hiệu A là tập hợp các số nguyên lẻ, B là tập các bội của 3. Xác định tập hợp \(A\cap B\) bằng một tính chất đặc trưng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy
  Bài 23 (SBT trang 14)

  Liệt kê các phần tử của tập hợp A các ước số tự nhiên của 18 và của tập hợp B các ước số tự nhiên của 30. Xác định các tập hợp \(A\cap B,A\cup B,A\)\\(B;B\)\\(A\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1