YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 79 SGK Tin học 8

Giải bài 3 tr 79 sách GK Tin học lớp 8

"Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy nhất". Phát biểu đó đúng hay sai?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

"Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy nhất". Phát biểu này là đúng.

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 79 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON