ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của dãy số được nhập vào từ bàn phím sử dụng biến mảng?

Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của dãy số được nhập vào từ bàn phím (sử dụng biến mảng)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • - Chương trình tham khảo:

  Program Cau2;

  Uses crt;

  Var i: integer;

  n: integer;

  max: integer;

  min: integer;

  a: array[1..100] of integer;

  Begin

  Clrscr;

  Write(‘ Nhap do dai cua day so, n= ‘);

  Readln(n);

  Writeln(‘Nhap cac phan tu cua day so: ‘);

  For i:= 1 to n do

  Begin

  Write(‘a[‘, i, ‘]= ‘);

  Readln(a[i]);

  End;

  max:= a[1];

  min:= a[1];

  For i:= 2 to n do

  Begin

  If max < a[i] then max:= a[i];

  If min > a[i] then min:= a[i];

  End;

  Writeln(‘So lon nhat la max= ‘, max); Writeln(‘So nho nhat la min= ‘, min); Readln; end.
    bởi Đặng Dunh 29/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)