YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 79 SGK Tin học 8

Giải bài 4 tr 79 sách GK Tin học lớp 8

Câu lệnh khai báo mảng sau đây có được máy tính thực hiện không?

var N: integer;

     A: array[1..N] of real;

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Câu lệnh khai báo mảng trên máy tính không thực hiện được, vì giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của chỉ số mảng phải được xác định trong phần khai báo chương trình.

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 79 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON