YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 79 SGK Tin học 8

Giải bài 2 tr 79 sách GK Tin học lớp 8

Các khai báo biến mảng sau đây trong Pascal đúng hay sai:

a) var X: Array[10,13] Of Integer;

b) var X: Array[5..10.5] Of Real;

c) var X: Array[3.4..4.8] Of Integer;

d) var X: Array[10..1] Of Integer;

e) var X: Array[4..10] Of Real;

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

a) Sai. Phải thay dấu phẩy bằng hai dấu chấm;

b) Sai, vì lớn nhất của chỉ số mảng phải là số nguyên; 

c) Sai, vì giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của chỉ số mảng phải là số nguyên;

d) Sai, vì giá trị đâu của chỉ số mảng phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ số cuối;

e) Đúng.

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 79 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF