ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Viết chương trình in ra màn hình các điểm của các học sinh?

Viết chương trình in ra màn hình các điểm của các học sinh.

In ra màn hình các điểm trên 5.

Tính trung bình các điểm trên 5.

Sử dụng khai báo biến mảng

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • var i, n, S, TB : integer;

  diem : array [1..100] of real;

  begin

  write ( ' so hoc sinh la n = '); readln (n);

  writeln ('nhap so diem');

  for i :=1 to n do

  begin

  readlm (diem[i]);

  end;

  begin

  for i:=1 to n do

  if diem[a]>5 then

  S:= S + diem[i];

  TB:= S/n;

  writeln ('diem trung binh cac so tren 5 la' TB);

  end;

  End.

    bởi Ngọc Linh 29/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)