ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Viết chương trình nhập vào 1 mảng số nguyên gồm n phần tử?

Viết chương trình nhập vào 1 mảng số nguyên gồm n phần tử

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • program mang;

  uses crt;

  var i,n:longint;

  A:array[1..1000] of integer;

  begin

  clrscr;

  write ('So cac phan tu cua mang la '); readln (n);

  For i:=1 to n do

  begin

  write ('Hay nhap phan tu thu',i);readln(A[i]);

  end;

  readln;

  end.

    bởi Vary's Vân's 26/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)