ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 9 SGK Tin học 7

Giải bài 3 tr 9 sách GK Tin học lớp 7

Màn hình của Excel có những công cụ gì đặc trưng cho chương trình bảng tính.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Màn hình Excel có những đặc trưng của một chương trình bảng tính:

  • Trang tính: Là miền làm việc chính của bảng tính (gồm các cột, hàng, ô)
  • Bảng chọn Data: Chứa các lệnh xử lý dữ liệu
  • Thanh công thức: Nhập, hiển thị dữ liệu hoặc công thức cho một ô tính;
  • Ngoài ra, Excel cung cấp đầy đủ công cụ và các hàm có sẵn để tính toán, sắp xếp và lọc dữ liệu, tạo biểu đồ như các chương trình bảng tính khác

 

-- Mod Tin Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 9 SGK Tin học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1