YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 9 SGK Tin học 7

Giải bài 2 tr 9 sách GK Tin học lớp 7

Hãy nêu tính năng chung của chương trình bảng tính.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Hiện nay có rất nhiều chương trình bảng tính khác nhau như: Lotus, Excel… Nhưng chúng đều có một số tính năng chung:

  • Màn hình làm việc đều có dạng bảng (bao gồm cột, hàng, ô)
  • Có khả năng lưu trữ và xử lý nhiều loại dữ liệu như dạng số, văn bản, ngày tháng….
  • Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn
  • Sắp xếp và lọc dữ liệu
  •  Tạo biểu đồ dựa vào dữ liệu có sẵn trong hàm

-- Mod Tin Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 9 SGK Tin học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF