ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Tin học 7 Bài 1 Chương trình bảng tính là gì?

Bài tập trắc nghiệm Tin học 7 Bài 1 về Chương trình bảng tính là gì? online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Gồm các cột và các hàng
  • B. Là miền làm việc chính của bảng tính
  • C. Là một thành phần của bảng tính
  • D. Cả 3 phương án trên
  • A. D9:F9
  • B. D4:F4
  • C. D4:F9
  • D. D4:D9
   
   
  • A. Bảng tính ít được dùng trong cuộc sống
  • B. Có thể thực hiện tính toán tự động trên các bảng tính thực hiện bằng tay
  • C. Khi dữ liệu ban đầu thay đổi thì kết quả tính toán trong bảng tính điện tử được thay đổi một cách tự động mà không cần phải tính toán lại
  • D. Chương trình bảng tính điện tử chỉ có thể xử lý dữ liệu dạng số
  • A. Thực hiện nhu cầu tính toán
  • B. Thực hiện nhu cầu chỉnh sửa, trang trí văn bản
  • C. Vẽ các biểu đồ với số liệu tương ứng trong bảng
  • D. Thông tin được trình bày cô đọng, dễ hiểu, dễ so sánh
  • A. Thanh công thức, ô, thanh cuốn dọc
  • B. Thanh công cụ, thanh công thức
  • C. Thanh công thức, bảng chọn Data (dữ liệu), trang tính
  • D. Thanh công thức, ô, thanh bảng chọn
  • A. Tên của tệp tin bảng tính
  • B. Tên của các trang tính
  • C. Tên của các cột trong bảng tính
  • D. Tên của các hàng trong bảng tính
  • A. Ô là nơi chứa dữ liệu
  • B. Ô là giao của cột và hàng
  • C. Mỗi ô có một địa chỉ riêng
  • D. Tất cả các ý trên
 • Câu 8:

  A4,C7 là:

  • A. Địa chỉ của ô A4
  • B. Địa chỉ của ô C7
  • C.  Địa chỉ của khối ô từ A4 đến C7
  • D. Tất cả các ý trên đều sai
  • A. Chọn ô, nhập dữ liệu từ bàn phím, gõ Enter
  • B. Chọn ô, gõ dấu =, nhập dữ liệu từ bàn phím, gõ Enter
  • C. Nhập dữ liệu từ bàn phím, gõ Enter
  • D. Tất cả các thao tác trên
  • A. Số
  • B. Công thức
  • C. Văn bản
  • D. Hàm
 

 

 

YOMEDIA
1=>1