YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 9 SGK Tin học 7

Giải bài 1 tr 9 sách GK Tin học lớp 7

Hãy tìm thêm một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng:

  • Bảng điểm học sinh
  • Bảng lương cán bộ và công nhân viên
  • Bảng doanh thu bán hàng
  • Bảng danh mục các mặt hàng
  • Hoá đơn mua - bán hàng
  • Danh sách khách hàng

-- Mod Tin Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 9 SGK Tin học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON