YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 47 SGK Tin học 6

Giải bài 2 tr 47 sách GK Tin học lớp 6

Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin?

(A) 1;

(B) 10;

(C) Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Câu trả lời đúng là: (C) Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 47 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON