ON
YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 11 Tin học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 47 môn Tin học 6 Bài 11 Tổ chức thông tin trong máy tính sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng trả lời các câu hỏi liên quan đến tệp, thư mục, đường dẫn,... Mời các em cùng tham khảo.

YOMEDIA

 

 

YOMEDIA
1=>1