YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 47 SGK Tin học 6

Giải bài 3 tr 47 sách GK Tin học lớp 6

Giả sử đĩa C có tổ chức thông tin được mô tả trong hình dưới đây:

a. Hãy viết đường dẫn đến tệp Hinh.bt

b. Câu "Thư mục THUVIEN chứa các tệp tin Dai.bt và Hinh.bt" đúng hay sai?

c. Thư mục mẹ của KHXH là thư mục nào?

d. Thư mục BAIHAT nằm trong thư mục gốc đúng hay sai.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

a. Đường dẫn đến file Hinh.bt: C:/THUVIEN/KHTN/TOAN/Hinh.bt

b. Đúng Thư mục THUVIEN chứa các tệp tin Dai.bt và Hinh.bt và thư mục TOAN.

c. Thư mục mẹ của KHXH là thư mục THUVIEN.

d. Sai thư mục BAIHAT là thư mục gốc trong ổ C.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 47 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF