YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 47 SGK Tin học 6

Giải bài 4 tr 47 sách GK Tin học lớp 6

Em hãy nêu những thao tác chính với tệp và thư mục. Vì sao chúng ta cần các thao tác này?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Các thao tác chính với tệp và thư mục:

  • Xem thông tin về các tệp và thư mục;
  • Tạo mới;
  • Xóa; 
  • Đổi tên;
  • Sao chép;
  • Di chuyển.

Chúng ta cần các thao tác này vì cần tổ chức thông tin trên máy tính một cách khoa học để dễ tìm thông tin.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 47 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON