YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 47 SGK Tin học 6

Giải bài 5 tr 47 sách GK Tin học lớp 6

Trong một đĩa cứng có thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được hay không?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Trong một đĩa cứng không thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 47 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON