YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 47 SGK Tin học 6

Giải bài 1 tr 47 sách GK Tin học lớp 6

Trong các câu sau, những của nào đúng?

(A) Thư mục có thể chứa tệp tin;

(B) Tệp tin có thể chứa trong các tệp tin khác;

(C) Thư mục có thể chứa các thư mục con;

(D) Tệp tin luôn chứa các thư mục con.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Những câu đúng là:

(A) Thư mục có thể chứa tệp tin;

(C) Thư mục có thể chứa các thư mục con.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 47 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON