Chương III: Hệ Điều Hành Windows

 • Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành?

  Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành?
  Chúng ta biết rằng máy tính điện tử là một thiết bị kỹ thuật xử lí những tin đã được mã hóa dưới dạng những xung điện. Quá trình xử lí thông tin qua máy tính điện tử phải trả qua ba bước, đó là: Nhập (Input), Xử lí và Xuất (Output). Quá trình xử lí thông tin này được thực hiện nhờ cái gì? Bài học Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành? dưới đây các em sẽ được giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

  5 trắc nghiệm 15 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?

  Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?
  Trong bài học trước, chúng ta biết được rằng hệ điều hành điều khiển mọi hoạt động của phần cứng và phần mềm tham gia vào quá trình xử lí thông tin. Hệ điều hành làm những gì trong máy tính? Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là gì?... Bài học Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì? dưới đây sẽ giúp các em làm sáng tỏ những vấn đề đã nêu. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  5 trắc nghiệm 9 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

  Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính
  Trong bài học trước, chúng ta biết được rằng hệ điều hành điều khiển mọi hoạt động của phần cứng và phần mềm tham gia vào quá trình xử lí thông tin. Hệ điều hành là một phần mềm máy tính và là một phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính. Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính, cung cấp cho giao diện cho người dùng, tổ chức và quản lí thông tin trong máy. Bài học Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính dưới đây sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về những nhiệm vụ của hệ điều hành.

  5 trắc nghiệm 74 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 12: Hệ điều hành Windows

  Bài 12: Hệ điều hành Windows
  Trong các bài học trước, chúng ta biết rằng hệ điều hành điều khiển mọi hoạt động của phần cứng và phần mềm tham gia vào quá trình xử lí thông tin. Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính, cung cấp giao diện cho người dùng, tổ chức và quản lí thông tin trong máy. Thông tin trên đĩa được tổ chức theo cấu trúc hình cây gồm các tệp và thư mục. Các thao tác chính với tệp và thư mục: xem, tạo mới, sao, đổi tên, sao chép, di chuyển. Nội dung bài học Bài 12: Hệ điều hành Windows dưới đây sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của một hệ điều hành cụ thể.

  8 trắc nghiệm 49 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 2: Làm quen với Windows

  Bài thực hành 2: Làm quen với Windows
  Các em đã được làm quen với một số khái niệm về hệ điều hành, vai trò của hệ điều hành, nhiệm vụ chính của hệ điều hành, tệp tin, thư mục, đường dẫn, cây thông tin trên máy tính, các thao tác chính với tệp và thư mục, màn hình làm việc chính của Windows, nút Start và bảng chọn Start, cửa sổ làm việc,... Bài thực hành dưới đây sẽ giúp các em làm quen với hệ điều hành Windows, nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của hệ điều hành Windows. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục

  Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục
  Quan bài thực hành 2 các em đã được làm quen với: Đăng nhập phiên làm việc, bảng chọn Start, biểu tượng, cửa sổ, kết thúc phiên làm việc và ra khỏi hệ thống. Bài thực hành dưới đây sẽ giúp các em thực hành các thao tác với thư mực nhằm nâng cao kỹ năng kỹ xảo về sử dụng My Computer, xem nội dung đĩa, xem nội dung thư mục, tạo thư mục mới, đổi tên thư mục, xóa thư mục,...

  5 trắc nghiệm 3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin

  Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin
  Nội dung của bài thực hành số 4 dưới đây sẽ giúp các em thực hành các thao tác với tệp tin nhằm nâng cao kỹ năng kỹ xảo về khởi động My Computer, đổi tên tệp tin, xóa tệp tin, sao chép tệp tin vào thư mục khác, di chuyển tệp tin sang thư mục khác, xem nội dung tệp và chạy chương trình,... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  5 trắc nghiệm 5 hỏi đáp

  Xem chi tiết