YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Access là hệ QT CSDL dành cho:

  • A. Máy tính cá nhân
  • B. Các mạng máy tính trong mạng toàn cầu
  • C. Các máy tính chạy trong mạng cục bộ
  • D. Cả A và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA