YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai trong các câu sau:

  • A. Access có khả năng cung cấp công cụ tạo lập CSDL
  • B. Access không hỗ trợ lưu trữ CSDL trên các thiết bị nhớ
  • C. Access cho phép cập nhật dữ liệu, tạo báo cáo, thống kê, tổng hợp
  • D. CSDL xây dựng trong Access gồm các bảng và liên kết giữa các bảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA