YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các đối tượng cơ bản trong Access là:

  • A. Bảng, Macro, Biểu mẫu, Mẫu hỏi
  • B. Bảng, Macro, Biểu mẫu, Báo cáo
  • C. Bảng, Mẫu hỏi, Biểu mẫu, Báo cáo
  • D. Bảng, Macro, Môđun, Báo cáo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các đối tượng cơ bản trong Access là: Bảng, Mẫu hỏi, Biểu mẫu, Báo cáo

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1665

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON