YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các đối tượng cơ bản trong Access là:

  • A. Bảng, Macro, Biểu mẫu, Mẫu hỏi
  • B. Bảng, Macro, Biểu mẫu, Báo cáo
  • C. Bảng, Mẫu hỏi, Biểu mẫu, Báo cáo
  • D. Bảng, Macro, Môđun, Báo cáo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA