YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Access có những khả năng nào?

  • A. Cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ dữ liệu
  • B. Cung cấp công cụ tạo lập, cập nhật và khai thác dữ liệu
  • C. Cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ và khai thác dữ liệu
  • D. Cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ, cập nhật và khai thác dữ liệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ, cập nhật và khai thác dữ liệu

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA