YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  We were unable to type the contract because the computer malfunctioned.

  • A. Despite a computer malfunction, we managed to finish typing the contract.
  • B. The computer malfunction helped us complete the contract.
  • C. The fact that the computer malfunction prevented us from typing the contract.
  • D. Thanks to the computer malfunction, we could type the contract.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2389

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON