YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  When performing routines, competitors will typically wear a nose-clip. _______, to reflect the type of music to which they are swimming.

  • A. The competitors who wear custom swimsuits and headpieces, usually elaborately decorated
  • B. They also wear custom swimsuits and headpieces, usually elaborately decorated
  • C. They also wear custom swimsuits and headpieces, which are usually elaborately decorating
  • D. Usually elaborately decorated, the competitors also wear custom swimsuits and headpieces

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA