YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  When performing routines, competitors will typically wear a nose-clip. _______, to reflect the type of music to which they are swimming.

  • A. The competitors who wear custom swimsuits and headpieces, usually elaborately decorated
  • B. They also wear custom swimsuits and headpieces, usually elaborately decorated
  • C. They also wear custom swimsuits and headpieces, which are usually elaborately decorating
  • D. Usually elaborately decorated, the competitors also wear custom swimsuits and headpieces

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2386

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF