AMBIENT
 • Câu hỏi:

  In synchronized swimming, the costume and music are not judged directly, _______. Underwater speakers ensure that swimmers can hear the music at all times.

  • A. with factors into the overall performance and "artistic impression"
  • B. as a result they are factors into the overall performance and "artistic impression"
  • C. but they are factors into the overall performance and "artistic impression"
  • D. because they are factors into the overall performance as well as "artistic impression"

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>