AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Developed in the early 1900s in Canada, synchronized swimming is a sport performed almost exclusively by women. _______.

  • A. As for its early form, sometimes it was called "water ballet"
  • B. In its early form, it was sometimes known as "water ballet"
  • C. Since its early form, sometimes it knew as "water ballet"
  • D. With its early form, "water ballet" was sometimes known

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>