YOMEDIA
ZUNIA12
 • Exercise 1: Choose the best that can completes the following.

  Câu hỏi:

  _______, consisting of swimmers performing a synchronized routine of elaborate and dramatic moves in the water, accompanied by music.

  • A. Synchronized swimming is a hybrid of swimming, gymnastics, and dance
  • B. Synchronized swimming which a water sport, a hybrid of swimming, gymnastics, and dance
  • C. Synchronized swimming, a hybrid of swimming, gymnastics, and dance
  • D. Synchronized swimming, it is a hybrid of swimming, gymnastics, and dance.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2382

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF