YOMEDIA
NONE
 • Exercise 1: Choose the best that can completes the following.

  Câu hỏi:

  _______, consisting of swimmers performing a synchronized routine of elaborate and dramatic moves in the water, accompanied by music.

  • A. Synchronized swimming is a hybrid of swimming, gymnastics, and dance
  • B. Synchronized swimming which a water sport, a hybrid of swimming, gymnastics, and dance
  • C. Synchronized swimming, a hybrid of swimming, gymnastics, and dance
  • D. Synchronized swimming, it is a hybrid of swimming, gymnastics, and dance.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2382

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF