AMBIENT
 • Exercise 2: Choose the sentence which has the closest meaning to the original one.

  Câu hỏi:

  He could escape from hurt because he was wearing protective clothes.

  • A. Thanks to his protective clothes, he could escape from hurt.
  • B. His protective clothes made him hurt.
  • C.  Due to his protective clothes, he was hurt.
  • D. His being hurt made his unable to wear protective clothes.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>