AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Synchronized swimming demands some water skills, and requires incredible strength, endurance, flexibility, grace, artistry and precise timing, _______.

  • A. while upside down underwater with exceptional breath control
  • B. because of exceptional breath control while upside down underwater
  • C. also exceptional breath control is required while upside down underwater
  • D. as well as exceptional breath control while upside down underwater

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>