YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Synchronized swimming demands some water skills, and requires incredible strength, endurance, flexibility, grace, artistry and precise timing, _______.

  • A. while upside down underwater with exceptional breath control
  • B. because of exceptional breath control while upside down underwater
  • C. also exceptional breath control is required while upside down underwater
  • D. as well as exceptional breath control while upside down underwater

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2383

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF