ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số hợp tử và số tế bào con biết 1/4 số hợp tử nguyên phân 3 lần và 1/3 số hợp tử nguyên phân 4 lần

có một số hợp tử np bình thường: 1/4 số hợp tử np 3 lần, 1/3 số hợp tử np 4 lần, số hợp tử còn lại np 5 lần. Tổng số tb con tạo thành là 2480

a, tính số hợp tử nói trên

b, tính số tb con sinh ra từ mỗi nhóm hợp tử

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • gọi x là số tế bào (x thuộc N*)

  1/4x .2^3+1/3x .2^4+(1-1/3-1/4)x.2^5=2480

  ->2x+16/3 . x+40/3x=2480

  -> x.62/3=2480

  ->x=120

  -> số hợp tử ban đầu là 120 hợp tử

  Nhóm 1:2x=2.120=240(tb con)

  Nhóm 2:16/3 . x=16/3 .120=640(tb con)

  Nhoms:40/3x=40/3 . 120 =1600(tb con)

    bởi Nguyễn Hoàng Ngọc Anh 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1