YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 64 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 64 sách GK Sinh lớp 9

Đột biến gen là gì? Nêu một số dạng biến đổi cấu trúc của gen?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

  • Đột biến gen là những biến đôi trong cấu trúc của gen do ảnh hưởng phức tạp của môi trường trong và ngoài cơ thể tới phân tử ADN xuất hiện trong điều kiện tự nhiên hoặc do con người gây ra.
  • Một số dạng của đột biến gen là:
    • Mất cặp nuclêôtit
    • Thêm cặp nuclêôtit
    • Thay thế cặp nuclêôtit

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 64 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON