YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 64 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 64 sách GK Sinh lớp 9

Nguyên nhân gây đột biến gen là gì?

a) Đột biến gen phát sinh do sự rối loạn trong quá trình tự sao chép ADN dưới atcs dụng của các yếu tố tự nhiên.

b) Đột biến gen phát sinh do con người gây đột biến nhân tạo bằng tác nhân vật lí và hoá học.

c) Do quá trình giao phối giữa các cá thể khác loài.

d) Cả a và b.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Nguyên nhân gây đột biến gen là:

  • Đột biến gen phát sinh do sự rối loạn trong quá trình tự sao chép ADN dưới atcs dụng của các yếu tố tự nhiên.
  • Đột biến gen phát sinh do con người gây đột biến nhân tạo bằng tác nhân vật lí và hoá học.

⇒ Đáp án: d

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 64 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON