YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 64 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 tr 64 sách GK Sinh lớp 9

Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật? Nêu vai trò và ý nghĩa của đột biến gen trong thực tiễn sản xuất.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

  • Đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hoà trong kiểu gen và gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin.
  • Vai trò của đột biến gen: đột biến gen tạo ra các gen lặn, chúng chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở thể đồng hợp và trong môi trường thích hợp. Qua giao phối, nếu gặp tổ hợp gen thích hợp, một đột biến vốn có hại có thể trở thành có lợi, đột biến làm tăng khả năng thích ững của sinh vật với các điều kiện ngoại cảnh.
  • Đột biến có lợi có ý nghĩa đối với chăn nuôi và trồng trọt.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 64 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON