YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 52 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 tr 52 sách BT Sinh lớp 9

Gen B có 3000 nuclêôtit, trong đó có A = \( \frac{1}{2}\)G. Gen B đột biến thành gen b, nhưng số lượng nuclêôtit của 2 gen vẫn bằng nhau. Gen b có tỉ lệ A/G = 50,15%. Xác định kiểu đột biến từ gen B thành gen b.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

  • Gen B có N = 3000 nu → A + G = 1500 (1)

A = \( \frac{1}{2}\)G (2)

  • Từ 1 và 2 ta có số nu mỗi loại của gen B là: A = T = 500, G = X =1000 nu (3)
  • Gen b có số nu = 3000 nu → A + G = 1500

\( \frac{A}{G} = 50 \times 15\% = 0.5015\)

→ Số nu mỗi loại của gen b là: A = T = 501 nu, G = X = 999 nu (4)

  • Từ 3 và 4 suy ra gen B đột biến thành gen b là đột biến thay thế 1 cặp G-X = 1 cặp A-T. 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 52 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF