YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 21 Đột biến gen

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 21 về Đột biến gen online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Một cặp nuclêôtit
  • B. Một hay một số cặp nuclêôtit
  • C. Hai cặp nuclêôtit
  • D. Toàn bộ cả phân tử ADN
  • A. Hàm lượng chất dinh dưỡng tăng cao trong tế bào
  • B. Tác động của môi trường bên ngoài và bên trong cơ thể
  • C. Sự tăng cường trao đổi chất trong tế bào
  • D. Cả 3 nguyên nhân nói trên
  • A. Hiện tượng co xoắn của NST trong phân bào
  • B. Hiện tượng tháo  xoắn của NST trong phân bào
  • C. Rối loạn trong quá trình tự nhân đôi của ADN
  • D. Sự phân li của NST trong nguyên phân
  • A. Tạo ra đặc điểm di truyền mới có lợi cho bản thân sinh vật
  • B. Làm tăng khả năng thích nghi với cơ thể với môi trường sống
  • C. Thường gây hại cho bản thân sinh vật
  • D. Cả 3 hậu quả nêu trên
  • A. Luôn biểu hiện ra kiểu hình của cơ thể
  • B. Luôn không biểu hiện ra kiểu hình của cơ thể
  • C. Chỉ biểu hiện khi ở trạng thái đồng hợp
  • D. Chỉ biểu hiện khi ở trạng thái dị hợp
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON