YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 53 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 tr 53 sách BT Sinh lớp 9

Một loài có gen A quy định hoa đỏ, gen a quy định hoa trắng. Khi cho lai hai cá thể mang thể ba AAa giao phấn với nhau, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 như thế nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Cơ thể AAa giảm phân tạo ra các loại giao tử với tỉ lệ \( \frac{1}{6}{\rm{AA}}:\frac{2}{6}{\rm{Aa}}:\frac{2}{6}A:\frac{1}{6}a\)

Khi cho 2 cơ thể AAa giao phấn thì tỉ lệ cây hoa trắng (cây mang kiểu gen aa) là \( \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{{36}}\)

Vậy tỉ lệ kiểu hình là:

17 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 53 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF