YOMEDIA
NONE

Sinh học 9 Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp


Trong bài học này các em hệ thống được chiều hướng tiến hoá của giới thực vật và giới động vật, thấy được sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các em hình thành được logic tổng quát kiến thức sinh học trung học cơ bản.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Đa dạng sinh học

Sơ đồ tư duy về đa dạng sinh học

Hình ảnh đại diện các giới

1.2. Tiến hóa của thực vật và động vật

tiến hóa chung của sự sống

a. Tiến hóa của giới thực vật

  • Sơ đồ nguồn gốc tiến hóa của giới thực vật

Sơ đồ nguồn gốc tiến hóa của giới thực vật

  • Sơ đồ tiến hóa của thực vật

Quá trình tiến hóa ở thực vật

  • Cây phát sinh giới thực vật

Cây phát sinh giới thực vật

b. Tiến hóa động vật

  • Sơ đồ tiến hóa về hệ thần kinh và hệ tiêu hóa của động vật

sơ đồ tiến hóa về hệ thần kinh và hệ tiêu hóa của động vật

  • Sơ đồ cây phát sinh của giới động vật

cây phát sinh giới động vật

2. Luyện tập Bài 64 Sinh học 9

Sau khi học xong bài này các em cần:

  • Nêu được sự tiến hoá của giới thực vật và động vật từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp
  • Chứng minh được sự đa dạng của của sinh giới.
  • Hệ thống được toàn bộ kiến thức sinh học trung học cơ sở.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 64 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 3- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

2.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 9 Bài 64 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 191 SGK Sinh học 9

Bài tập 2 trang 191 SGK Sinh học 9

Bài tập 3 trang 191 SGK Sinh học 9

Bài tập 4 trang 192 SGK Sinh học 9

Bài tập 5 trang 192 SGK Sinh học 9

Bài tập 1 trang 192 SGK Sinh học 9

Bài tập 2 trang 193 SGK Sinh học 9

3. Hỏi đáp Bài 64 Chương 4 Sinh học 9

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF