YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 193 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 tr 193 sách GK Sinh lớp 9

Hãy ghép các chữ a, b, c, d, e, g, h, i với các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 theo trật tự tiến hóa của giới động vật.

Bảng 64.6 Trật tự tiến hóa của giới động vật

Các ngành động vật Trật tự tiến hóa

a, Giun dẹp

b, Ruột khoang

c, Giun đốt

d, Động vật nguyên sinh

e, Giun tròn

g, Chân khớp

h, Động vật có xương sống

i, Thân mềm

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Các ngành động vật Trật tự tiến hóa Trả lời

a, Giun dẹp

b, Ruột khoang

c, Giun đốt

d, Động vật nguyên sinh

e, Giun tròn

g, Chân khớp

h, Động vật có xương sống

i, Thân mềm

1

2

3

4

5

6

7

8

 

d

b

a

e

c

i

g

h

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 193 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON