RANDOM

Bài tập 3 trang 191 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 191 sách GK Sinh lớp 9

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.3

Bảng 64.3 Đặc điểm của cây một lá mầm và cây hai lá mầm

Đặc điểm Cây một lá mầm Cây hai lá mầm
     

 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 191 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

RANDOM